www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Doterajšie výsledky archeologického výskumu v katastrálnom území obce ukazujú, že dejiny obce siahajú dávno pred obdobie zachovanej prvej písomnej zmienky. O rekonštrukciu dejín sa zaslúžili predchodcovia súčasných archeológov, náhodní nálezcovia i profesionálni archeológovia. Časť pamiatok hmotnej kultúry sa zachránila už na sklonku 19. storočia.

Historická obec je po prvý raz písomne doložené roku 1317 ako Villa Ganau. Medzi jej vtedajšími tromi majiteľmi sa spomína aj istý Bazilius, syn Gaana, podľa ktorého dostala obec svoje meno. Obyvatelia obce sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.

Praveká lokalita v obci Gánovce sa nachádza juhovýchodne od Popradu vo vzdialenosti 3 km. Chotár obce leží v južnej časti Popradskej kotliny a územie je budované prevažne paleogénnymi sedimentami centrálnokarpatského flyšu. V chotári obce sa nachádzajú veľké náleziská travertínov, ktoré sa viažu na priečne zlomy V – Z smeru a na teplé mineralizované pramene s obsahom oxidu uhličitého. Ich vek je pleistocénny až holocénny, ale väčšina z nich vznikla za posledného interglaciálu ris / würm.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal