www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

V septembri 2013 sa na lokalite Hrádok v Gánovciach v areáli náleziska odliatku lebky HOMO NEANDERTHALENSIS konal prvý  umelecký plenér s názvom „Mystérium starovekého lovu“ .V priebehu jedného týždňa tu umelci zo Slovenska, Ruska a Bieloruska vytvorili drevené plastiky za výdatnej pomoci veľkej časti obce. Obyvatelia obce Gánovce, ale aj blízkeho Popradu nám pomohli finančne, materiálne a morálne. Podarilo sa nám mimoriadne zaktivizovať obec počas celej dĺžky trvania plenéru, ale aj po ňom.
Táto aktivita našich ľudí nás priviedla k myšlienke založiť neformálnu skupinu ľudí zaujímajúcich  a pomáhajúcich  sa o túto vzácnu lokalitu.
Hlavnou myšlienkou KLUBU je stretnúť sa v pravidelných periódach, porozprávať o ďalších aktivitách na lokalite, ale aj zoznámiť sa a porozprávať medzi sebou len tak. Žijeme spoločne v jednej dedine a regióne a máme eminentný záujem o spopularizovanie našej vzácnej lokality a samozrejme našej dediny. Je tu viac vzácnych kultúrnych (napr. kostoly) a prírodných (napr. minerálne pramene) zaujmavostí vhodných na prezentáciu.
Preto sme 4. novembra 2013 zvolali pokusne prvý Klub.

Po úspechu prednášky o neandertálcovi ("Homo neandhertalensis") z minulého roka nás opäť svojou účasťou poctí renomovaný archeológ PhDr.Marián S O J Á K, PhD. Témou budú tentokrát "Najvýznamnejšie archeologické nálezy na Spiši".

Dobrý deň,

tak ako už začína byť peknou tradíciou dovoľujem si Vás pozvať na tretie, tentokrát trochu slávnostnejšie, stretnutie Klubu priateľov gánovského neandertálca, pri príležitosti sviatku Sv. Valentína, tj. 14.02.2014.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal