www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Nálezisko odliatku lebky neandertálca (Homo Neanderthalensis) európskeho a svetového významu na lokalite Hrádok v Gánovciach.

Nálezisko svetového významu až do roku 2007 bolo v  dezolátnom a zabudnutom stave. Od roku 2007 však vďaka skupine nadšencov a dobrovoĺníkov, ktorí založili neziskovú organizáciu OZ NEANDERTAL  sa nálezisku postupne prinavracia význam a patričná dôležitosť.

OZ NEANDERTAL v spolupráci s obcou Gánovce, Podtatranským múzeom v Poprade a TANAPu v rámci svojich obmedzených možností urobilo od roku 2007 kus užitočnej práce a hľadí i do budúcnosti. Po vyčistení lokality, vybudovaní vstupnej brány, edukačných tabúľ, rekonštrukcie autobusovej zastávky, oplotenia, cesty, chodníka okolo lokality, osadení drevených plastík  sme dospeli k myšlienke vybudovať na tejto lokalite GEOPARK Gánovce. Bude to však ešte dlhá cesta, ale veríme, že s našim entuziazmom a pomocou dobrých ľudí sa nám to podarí.

Táto lokalita si to zaslúži! Však sa tu našiel „prvý Slovák (Slovenka)“
a je to najvýchodnejší  a najsevernejší výskyt neandertálcov vo východnej Európe.

 

 

V sobotu 04. mája 2019 po krátkej a ťažkej chorobe nás navždy opustil
RNDr. Peter STRAKA, PhD.

RNDr. Peter STRAKA, PhD.

 

Bol spoluzakladateľom Občianskeho združenia NEANDERTAL, bol autorom prvotnej myšlienky obnoviť zdevastované nálezisko neandertálskeho človeka Homo Neanderthalis v Gánovciach. A bol aj autorom loga OZ.
Škoda, že sme spolu nedokončili myšlienku na vybudovanie Geoparku v Gánovciach.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku! Budeš nám veľmi chýbať!
Nech ti je slovenská zem ľahká!

Karol Piovarcsy

Teší nás, že po roku Vás opäť môžeme srdečne pozvať na  
V. ročník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2017“,  
ktorý sa bude konať v dňoch 29. augusta - 9. septembra 2017. Vyvrcholí slávnostnou vernisážou v sobotu 9. septembra o 15:00 hodine v parku pri Materskej škole v Gánovciach (Športová 230/10). Vernisáž bude súčasťou programu Dňa obce.

Výstava prezentujúca časť archeologických a paleontologických nálezov z lokality Hrádok v Gánovciach, ktorá je súčasťou zbierok Podtatranského múzea v Poprade, zostáva v priestoroch Obecného úradu Gánovce do 31. 12. 2017.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal