www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Nálezisko odliatku lebky neandertálca (Homo Neanderthalensis) európskeho a svetového významu na lokalite Hrádok v Gánovciach.

Nálezisko svetového významu až do roku 2007 bolo v  dezolátnom a zabudnutom stave. Od roku 2007 však vďaka skupine nadšencov a dobrovoĺníkov, ktorí založili neziskovú organizáciu OZ NEANDERTAL  sa nálezisku postupne prinavracia význam a patričná dôležitosť.

OZ NEANDERTAL v spolupráci s obcou Gánovce, Podtatranským múzeom v Poprade a TANAPu v rámci svojich obmedzených možností urobilo od roku 2007 kus užitočnej práce a hľadí i do budúcnosti. Po vyčistení lokality, vybudovaní vstupnej brány, edukačných tabúľ, rekonštrukcie autobusovej zastávky, oplotenia, cesty, chodníka okolo lokality, osadení drevených plastík  sme dospeli k myšlienke vybudovať na tejto lokalite GEOPARK Gánovce. Bude to však ešte dlhá cesta, ale veríme, že s našim entuziazmom a pomocou dobrých ľudí sa nám to podarí.

Táto lokalita si to zaslúži! Však sa tu našiel „prvý Slovák (Slovenka)“
a je to najvýchodnejší  a najsevernejší výskyt neandertálcov vo východnej Európe.

 

 

Srdečne Vás pozývame na oficiálne otvorenie minimúzea. Otvorenie sa bude konať:

07.11.2022 o 16,00 hod.

pri vchode do areálu kameňolomu v Gánovciach.

Po niekoľkých rokoch “ nič nerobenia“ sa nám podarilo opätovne začať skrášľovať nášho Neandertálca.
V rámci Programu: Participatívny rozpočet, podprogramu: 5.1  Participatívny rozpočet – kapitálové (investičné) výdavky nás Prešovský samosprávny kraj finančne (suma 10.000,- EUR) podporil v našom projekte:
OPEN AIR MINIMÚZEUM TRAVERTÍNOV SLOVENSKA V GÁNOVCIACH – I. ETAPA.

Umelecké sympózium  sa konalo 28. augusta až 7. septembra 2019. Ako dobrovoľnícku aktivitu ho zorganizovalo Občianske združenie Neandertal, Gánovce za výraznej podpory obce Gánovce pod vedením starostu, Mgr. Michala Materného. Projekt bol podporený z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a konal sa pod záštitou predsedu PSK, PaedDr. Milana Majerského, PhD.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal